Μη κατηγοριοποιημένο

H Ομάδα Εργασίας “Pellets” της ΕΛΕΑΒΙΟΜ προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συνδέσμου Βιομάζας, τα οποία δραστηριοποιούνται στους επιμέρους τομείς παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και πώλησης τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων (πέλλετ – μπρικέτες), μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συνάντησης και συζήτησης πάνω σε κοινά θέματα και ανησυχίες σχετικά...