Μελέτη σύγκρισης κόστους θέρμανσης: Ανακριβή δεδομένα αναφορικά με τη θέρμανση με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου

Μελέτη σύγκρισης κόστους θέρμανσης: Ανακριβή δεδομένα αναφορικά με τη θέρμανση με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)
Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2023

Αίτημα διόρθωσης της μελέτης σύγκρισης κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες (Χειμερινή Περίοδος 2023-2024) λόγω ανακριβών δεδομένων αναφορικά με τη θέρμανση με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου απέστειλε η ΕΛΕΑΒΙΟΜ προς την Επιστημονική Ομάδα ΕΜΠ.

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της επικαιροποιημένης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024 μελέτης με τίτλο «Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες» (11/12/2023), η οποία συντάχθηκε από το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών και λαμβάνοντας υποστήριξη από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) προέβη σε αίτημα διόρθωσης της εν λόγω μελέτης προς τους συντάκτες της, λόγω ανακριβών δεδομένων σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία θέρμανσης με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ αποτελεί τον φορέα εκπροσώπησης της επαγγελματικής και επιστημονικής κοινότητας του κλάδου αξιοποίησης Βιομάζας, διαθέτοντας πολυετή παρουσία στον χώρο και συμμετέχοντας ως εθνικός σύνδεσμος – μέλος στον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας (Bioenergy Europe), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πελλετών (European Pellet Council – EPC). Μεταξύ των μελών του Συνδέσμου, συγκαταλέγονται οι σημαντικότερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς παραγωγής και εμπορίας πελλετών. Προς ενημέρωση του κοινού και επίλυση των προβλημάτων του συγκεκριμένου επιμέρους κλάδου, εντός της ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχει συσταθεί σχετική Ομάδα Εργασίας Pellets. Τα pellets ξύλου αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον στερεό βιοκαύσιμο και η επιλογή τους ως λύση οικιακής και επαγγελματικής θέρμανσης σε σύγχρονες συσκευές καύσης διαθέτει πλήθος πλεονεκτημάτων όπως έχουμε και πρόσφατα συνοψίσει.

Η επένδυση σε ένα νέο σύστημα θέρμανσης είναι δαπανηρή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι επικερδής μακροπρόθεσμα. Η σοβαρή άνοδος των τιμών και οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν την αγορά ορυκτών καυσίμων δεν συμβαίνουν στον ίδιο βαθμό με τα pellets ξύλου. Αντίθετα, τα pellets διατηρούν διαχρονικά τις τιμές τους σε σταθερά επίπεδα. Ακόμη και η απότομη αύξηση των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα της περυσινής περιόδου θέρμανσης δεν επηρέασε σημαντικά την αγορά pellets κατά την φετινή περίοδο και οι τιμές ως επί το πλείστον τείνουν να επανέλθουν σε κοντινά με τα προ κρίσης επίπεδα. Η χρήση pellets είναι σήμερα μια από τις πλέον οικονομικές μορφές θέρμανσης, με την τρέχουσα τιμή χονδρικής πώλησης να είναι ως και 50% χαμηλότερη σε σχέση με την υψηλότερη τιμή της προηγουμένης χρονιάς.

Δυστυχώς, η ως άνω πραγματικότητα δεν αποτυπώνεται στην δημοσιευθείσα μελέτη για τη σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες. Τα αποτελέσματα της μελέτης σε σχέση με την τεχνολογία θέρμανσης με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου υποβαθμίζει κατάφορα τον ρόλο των συστημάτων πελλετών ξύλου ως μία οικονομική και ανανεώσιμη επιλογή θέρμανσης, προκαλεί πλήθος αντιδράσεων στις τάξεις των μελών του Συνδέσμου μας και οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα και αγοραστική συμπεριφορά τους καταναλωτές, αλλά και τους υπεύθυνους χάραξης ενεργειακής, περιβαλλοντικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Κατά την άποψή μας, η ανακριβής αποτύπωση του κόστους τεχνολογίας θέρμανσης με συγκρότημα λέβητα βιομάζας (πέλλετ ξύλου), η οποία οδηγεί στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι το κόστος θερμικής ενέργειας ανέρχεται σε 0,137 €/kWhth και ότι ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης σε ένα νέο τέτοιο σύστημα ανέρχεται σε διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ετών, οφείλεται σε τρεις (3) λόγους:

1. Μη αντιπροσωπευτική τιμή αγοράς λιανικής wood pellets A1
Η αναφερόμενη τιμή στη μελέτη των 533 €/τόνο (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για πελλέτες ξύλου κλάσης Α1 θεωρείται μακράν ακριβότερη από τη μέση τιμή της αγοράς και πάντως όχι η αντιπροσωπευτική, ιδιαίτερα δε σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας όπου σημειώνεται η μεγαλύτερη κατανάλωση πελλετών ξύλου στη χώρα. Συμπληρωματικά και αναγνωρίζοντας πως αυτό δεν είναι άμεσο αντικείμενο της μελέτης ή θέμα ευθύνης της μελετητικής ομάδας, οφείλουμε να αναφέρουμε την πάγια θέση της ΕΛΕΑΒΙΟΜ για τη «φορολογική αδικία» που υφίστανται οι πελλέτες ξύλου στην Ελλάδα, υπαγόμενες σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ (24%) σε σχέση με το φυσικό αέριο (6%), σε αντίθεση με τα ισχύοντα σε πολλές χώρες της Ε.Ε.

2. Χαμηλός βαθμός απόδοσης συγκροτήματος λέβητα πελλετών ξύλου.
Θεωρούμε ότι για τους λέβητες πελλετών ξύλου πρέπει να θεωρηθεί υψηλότερος βαθμός απόδοσης σε σχέση με τον β.α. 78% της μελέτης, ο οποίος αντιστοιχεί στο ελάχιστο όριο του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 σχετικά με τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για λέβητες στερεού καυσίμου. Σε αντιστοιχία με τις αντλίες θερμότητας, για τις οποίες επιλέχθηκαν υψηλές τιμές COP βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών που υπάρχουν στην αγορά, θα πρέπει να θεωρηθεί κατ’ ελάχιστον βαθμός απόδοσης ίσος με 84 %, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1189).

3. Υψηλή αποτύπωση κόστους επένδυσης συγκροτήματος λέβητα πελλετών ξύλου.
Στη μελέτη δεν γίνεται σαφές με ποια κριτήρια ή έρευνα αγοράς έχει γίνει η επιλογή κόστους επένδυσης των διαφόρων συσκευών / συστημάτων θέρμανσης. Το αναφερόμενο κόστος επένδυσης για συγκρότημα λέβητα – καυστήρα βιομάζας με σιλό τροφοδοσίας που ανέρχεται σύμφωνα με την μελέτη στα 6.930 € κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό και πάντως όχι αντιπροσωπευτικό μέσης τιμής για συγκρότημα με λέβητα ισχύος 20 kW (αν θεωρηθεί αντίστοιχης ισχύος με τον προς αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου, ο οποίος χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης).

Με βάση τα παραπάνω, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ ζητά από τους συντάκτες της μελέτης να επαναξιολογήσουν στο πλαίσιο της μελέτης την περίπτωση συγκροτήματος λέβητα πέλλετ, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Ως τιμές λιανικής αγοράς καυσίμου πελλετών ξύλου Α1 εκείνες που προκύπτουν αντιπροσωπευτικά, συνυπολογίζοντας και τα πρόσφατα δεδομένα από έρευνα αγοράς της ΕΛΕΑΒΙΟΜ και των μελών της, τα οποία υποβλήθηκαν προς την επιστημονική ομάδα σύνταξης της μελέτης.
2. Ως βαθμό απόδοσης λέβητα πελλετών ξύλου τουλάχιστον 84% , σε συνάφεια με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα V του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1189.
3. Ως κόστος επένδυσης για συγκρότημα λέβητα – καυστήρα βιομάζας με σιλό τροφοδοσίας τις αντιπροσωπευτικές τιμές συμμορφούμενων συσκευών που υπάρχουν στην ελληνική αγορά και οι οποίες επίσης έχουν τεθεί υπόψη των μελετητών, με βάση την τρέχουσα έρευνα αγοράς της ΕΛΕΑΒΙΟΜ και των μελών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΛΕΑΒΙΟΜ στοχεύει στην ανάπτυξη προσεχώς ενός Δείκτη Τιμών Πελλετών Ξύλου, στα πρότυπα αντίστοιχων πρωτοβουλιών άλλων συνδέσμων βιομάζας/πελλετών στην Ευρώπη, όπως ο οργανισμός proPellets Austria. Βασικοί στόχοι του εν λόγω Δείκτη Τιμών είναι:
• Η ενημέρωση των καταναλωτών για τις τρέχουσες τιμές των στερεών βιοκαυσίμων, αλλά και για τις ιστορικές τους τάσεις, ιδίως σε σχέση με άλλα προϊόντα (καύσιμα) στην αγορά οικιακής θέρμανσης.
• Η ενίσχυση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας της ελληνικής αγοράς στερεών βιοκαυσίμων, μέσω της συνεργασίας των εμπορικών επιχειρήσεων και φορέων.

Ευελπιστώντας ότι το ζωτικής σημασίας αίτημα επανεξέτασης της μελέτης σύγκρισης κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες, σε ό,τι αφορά στην τεχνολογία θέρμανσης με χρήση λέβητα πελλετών ξύλου, θα τύχει της άμεσης προσοχής από την Επιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ, παραμένουμε στη διάθεση των μελετητών και όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών προς ενημέρωση σχετικά με την διαχρονικά οικονομική, αποδοτική και ανανεώσιμη Βιοθερμότητα που προσφέρει η χρήση των πελλετών ξύλου σε μοντέρνες συσκευές θέρμανσης.

Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. της ΕΛΕΑΒΙΟΜ