ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

14° χλμ. Θεσ/νίκης – Μηχανιώνας

57001 Θέρμη

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

+30 2310 473 682

+30 6973 350 502

Fax: +30 2310 473 076

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ