ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Πελλέτες Ξύλου (Wood Pellets) και σύγχρονες συσκευές: ένας διαχρονικά αξιόπιστος συνδυασμός ανανεώσιμης και οικονομικής θέρμανσης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ (ΕΛΕΑΒΙΟΜ)

Τα pellets ξύλου αποτελούν ένα φιλικό προς το περιβάλλον στερεό βιοκαύσιμο που παράγεται από συμπιεσμένο πριονίδι και ξυλώδη υπολείμματα της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου. Η επιλογή τους ως λύση οικιακής και επαγγελματικής θέρμανσης σε σύγχρονες συσκευές καύσης διαθέτει ποικίλα πλεονεκτήματα. 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα των πελλετών ξύλου

• Πηγή Ανανεώσιμης και Κλιματικά Ουδέτερης Θερμότητας:
Τα pellets ξύλου έχουν ένα αναμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι των ορυκτών καυσίμων: παράγονται από ανανεώσιμα υλικά, όπως πριονίδια και ροκανίδια προερχόμενα από βιομηχανίες επεξεργασίας ξύλου, καθώς και υπολείμματα από τη βιώσιμη δασική διαχείριση, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική βιοοικονομία και την ανάπτυξη της οικονομίας του δάσους. Παράλληλα, αποτελούν μία κλιματικά ουδέτερη λύση, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν κατά την καύση τους έχει απορροφηθεί κατά την ανάπτυξη της βιομάζας από την οποία έχουν παραχθεί.

• Σταθερή Οικονομικά Επιλογή:
Η επένδυση σε ένα νέο σύστημα θέρμανσης είναι δαπανηρή και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να είναι επικερδής μακροπρόθεσμα. Η σοβαρή άνοδος των τιμών και οι απρόβλεπτοι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν την αγορά ορυκτών καυσίμων δεν συμβαίνουν στον ίδιο βαθμό με τα pellets ξύλου. Αντίθετα, τα pellets διατηρούν διαχρονικά τις τιμές τους σε σταθερά επίπεδα [1] και σε φθηνότερο επίπεδο ανά καταναλισκόμενη θερμική κιλοβατώρα, συγκριτικά με την πλειοψηφία των επιλογών οικιακής θέρμανσης. Ακόμη και η απότομη αύξηση των τιμών στα ενεργειακά προϊόντα της περυσινής περιόδου θέρμανσης δεν επηρέασε τελικά την αγορά pellets. Η χρήση pellets είναι σήμερα μια από τις πλέον οικονομικές μορφές θέρμανσης, με την τρέχουσα τιμή χονδρικής πώλησης να είναι ως και 50% χαμηλότερη σε σχέση με την υψηλότερη τιμή της προηγουμένης χρονιάς.

• Σύγχρονη και Φιλική προς το Περιβάλλον Μορφή Θέρμανσης:
Με δεδομένο ότι ένα σημαντικό μέρος του αποθέματος συσκευών θέρμανσης σε ολόκληρη την Ε.Ε., αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, είναι τουλάχιστον 30ετίας [2], οι σύγχρονες πιστοποιημένες συσκευές θέρμανσης με pellets αποτελούν μία ενεργειακά αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον λύση, με πολύ χαμηλότερες εκπομπές συγκριτικά με τις συμβατικές εστίες ανοικτού τύπου (τζάκια) και χαμηλού βαθμού απόδοσης που καταναλώνουν καυσόξυλα, αλλά και με παλαιά συστήματα λέβητα-καυστήρα πετρελαίου. [3] Η δε τέφρα που αφήνουν τα pellets ως υπόλειμμα της καύσης τους είναι ελάχιστη και μπορεί να ανακυκλωθεί.

• Θερμική Άνεση και Ευκολία Χρήσης:
Η θερμότητα από έναν λέβητα ή μια σόμπα pellet θα ζεστάνει άνετα ολόκληρο το σπίτι, παρέχοντας θερμική άνεση καθ’ όλη την περίοδο θέρμανσης. Η πλήρωση των θερμαντικών συσκευών pellets με καύσιμο μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες ή / και ημέρες, σε αντίθεση με μια ξυλόσομπα, η οποία χρειάζεται συνεχή φόρτωση και παρακολούθηση. Ο καθαρισμός τους είναι επίσης πιο εύκολος σε σχέση με τις ξυλόσομπες. Επιπλέον, πολλές σύγχρονες συσκευές pellet διαθέτουν τεχνολογικά προηγμένα χαρακτηριστικά και συχνά συνοδεύονται από εφαρμογή τηλεχειριστηρίου ή smartphone για τον προγραμματισμό λειτουργίας και τον έλεγχο από απόσταση.

• Υποστήριξη της Περιφερειακής Οικονομίας και των Θέσεων Εργασίας:
Η χρήση καυσίμου pellet ξύλου υποστηρίζει την περιφερειακή κυρίως οικονομία της χώρας. Εξασφαλίζει ότι υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας για όσους παράγουν, συσκευάζουν, διανέμουν και παραδίδουν τα pellets ξύλου, καθώς και για όσους απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση  σύγχρονων συσκευών θέρμανσης με pellets. Συμβάλλει στην υποστήριξη εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας και την βιωσιμότητα ενός κλάδου επαγγελματιών, επιχειρήσεων και παραγωγών, ο οποίος παρέχει ανανεώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, μειώνοντας την εξάρτηση της χώρας από τα
ορυκτά καύσιμα. 

Συνοψίζοντας, η διαχρονικά οικονομική, αποδοτική και ανανεώσιμη Βιοθερμότητα που προσφέρει η χρήση των Pellets ξύλου σε μοντέρνες πιστοποιημένες συσκευές θέρμανσης αποτελεί τμήμα της λύσης, τόσο στην απανθρακοποίηση του κλάδου θέρμανσης μέσω της αντικατάστασης συστημάτων καύσης ορυκτών καυσίμων, όσο και στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας αέρα μέσω της εκπομπής συντριπτικά χαμηλότερων ρύπων σε σύγκριση με τις παραδοσιακές εστίες ανοικτού τύπου. [4]

Πηγές – Παραπομπές:
[1] Έρευνα ΕΛΕΑΒΙΟΜ, EPC Survey 2023: Εκτίμηση τιμών λιανικής συσκευασμένων pellets ξύλου Ιαν 2018 – Ιουλ 2023.
[2] Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής No ENER/C2/2014-641-2016: Γράφημα 90 – Μερίδιο % συστημάτων θέρμανσης ΕΕ εγκατεστημένων πριν το 1992
[3] Μελέτη ΕΜΠ – ΕΚΕΤΑ 2013, Διάγραμμα 1: Δείκτες εκπομπών ανά τύπο καυσίμου και τεχνολογίας θέρμανσης. USEPA, Maine Energy Systems, ÖkoFEN Eco Engineering GmbH, 2010, Analysis by FutureMetrics: Γράφημα σύγκρισης εκπομπών σωματιδίων (Particulate Emissions Comparisons Chart).
[4] Εκστρατεία SWITCH4AIR που υποστηρίζεται από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Βιοενέργειας (Bioenergy Europe) σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Pellet (European Pellet Council) και αναμεταδίδεται σε όλη την Ευρώπη, τόσο από εθνικούς συνδέσμους όπως η ΕΛΕΑΒΙΟΜ στην Ελλάδα, όσο και από διεθνείς εταίρους, υποστηρίζοντας την πεποίθηση ότι η βιοενέργεια διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απανθρακοποίηση του τομέα θέρμανσης και
μπορεί να συμβάλει σε μια καλύτερη ποιότητα αέρα στην Ευρώπη