Σύσταση Ομάδας Εργασίας “Pellets” της ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Σύσταση Ομάδας Εργασίας “Pellets” της ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Ομάδα Εργασίας “Pellets” της ΕΛΕΑΒΙΟΜ προσφέρει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συνδέσμου Βιομάζας, τα οποία δραστηριοποιούνται στους επιμέρους τομείς παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και πώλησης τυποποιημένων στερεών βιοκαυσίμων (πέλλετ – μπρικέτες), μια πλατφόρμα επικοινωνίας, συνάντησης και συζήτησης πάνω σε κοινά θέματα και ανησυχίες σχετικά με την ανάπτυξη της αγοράς pellet στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η Ομάδα Εργασίας Pellet, παρέχει την δυνατότητα στα συμμετέχοντα μέλη να εντοπίσουν και να προτείνουν ενέργειες για:
– την ενίσχυση της συμβολής των στερεών βιοκαυσίμων (πέλλετ – μπρικέτες), σε συνδυασμό με την χρήση σύγχρονων συσκευών καύσης, στην ανανεώσιμη θέρμανση,
– την αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου,
– την υπέρβαση υφιστάμενων φραγμών,
– την ευρεία ενημέρωση του κοινού και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής για την ανανεώσιμη θερμότητα και τις ΑΠΕ.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην παροχή ενημερώσεων της αγοράς για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις αλλά και μελλοντικές τάσεις του κλάδου, τόσο εγχώρια, όσο και επίπεδο Ε.Ε., καθώς και στην παρουσίαση των θέσεων της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στα τρέχοντα ζητήματα φήμης του κλάδου.

Οι θεματικές ενότητες που αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και συντονισμού της Ομάδας Εργασίας Pellet περιλαμβάνουν:

• Τελευταίες τάσεις σε οικιακές και βιομηχανικές αγορές pellet

• Τεχνικά θέματα και τεχνολογικές εξελίξεις

• Νομοθετικά θέματα προς διαβούλευση και διατύπωση θέσεων

• Καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα