ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας των πέλλετς (pellets) βιομάζας

leafΗ πιστοποίηση της ποιότητας των pellets βιομάζας είναι απαραίτητη τόσο για περιβαλλοντικούς όσο και για πρακτικούς λόγους, καθώς ένα πιστοποιημένο προϊόν έχει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες διάθεσης του στην αγορά.
Στη μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών, υπάρχουν λίγοι ή και καθόλου νόμοι που να καθορίζουν την ποιότητα των pellets ξύλου. Είναι συχνό το φαινόμενο, δε, οι κανονισμοί ποιότητας των pellets να καλύπτονται από την νομοθεσία που διέπει γενικά τη βιομάζα.
Στην παρούσα φάση μόνο μερικά Ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Αυστρία, η Σουηδία, η Ιταλία και η Γερμανία έχουν επίσημα πρότυπα αποκλειστικά για την συμπιεσμένη βιομάζα (όπως είναι τα pellets). Για το λόγο αυτό, κάποια από αυτά τα πρότυπα (ιδίως το ÖNORM M1735 και το DIN plus) απολαμβάνουν ευρύτατης αποδοχής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα, δηλαδή, και πέραν των κρατών προέλευσης τους. Από τις χώρες με εθνικά πρότυπα ποιότητας pellets, το ÖNORM M1735 της Αυστρίας είναι από τα πιο αυστηρά και περιλαμβάνει ελέγχους τόσο στο προϊόν όσο και στο σύστημα παραγωγής του. Άλλα κράτη (π.χ. η Δανία και η Φινλανδία) έχουν αποφασίσει να αναμείνουν και να υιοθετήσουν στην εγχώρια νομοθεσία τους ένα κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο ποιότητας pellets ξύλου, όταν αυτό θεσμοθετηθεί. Ήδη από τις αρχές του 2010 έχει εκδοθεί το πρότυπο EN 14961-1 που αναφέρεται γενικά στη βιομάζα (και σε pellets) για βιομηχανικές χρήσεις. Το πιο εξειδικευμένο πρότυπο αποκλειστικά για τα pellets ξύλου θα ονομάζεται ΕN 14961-2 και όταν τεθεί σε ισχύ όλα τα επιμέρους εθνικά πρότυπα ποιότητας θα οφείλουν να εναρμονιστούν με αυτό ή να το υιοθετήσουν εντός διαστήματος 6 μηνών. Το πρότυπο ποιότητα EN 14961-2 αναφέρεται σε pellets ξύλου που προορίζονται για μη βιομηχανική χρήση και είναι στη φάση του τελικού προσχέδιου. Αντίστοιχα, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας το πρότυπο EN 14961-6 που αφορά pellets από βιομάζα, εκτός του ξύλου. Ομοίως το EN 14961-6 θα αφορά μη βιομηχανικές χρήσεις.
Στον πίνακα 1 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα πιο διαδεδομένα πρότυπα ποιότητας που ήδη ισχύουν στην Ευρώπη, καθώς και το τελικό προσχέδιο EN-14961-2. Ανεξαρτήτως του συστήματος ποιότητας που θα επικρατήσει τελικά, η αναγκαιότητα για πιστοποίηση των προδιαγραφών των pellets είναι υπαρκτή ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση του παραγόμενου προϊόντος από την αναπτυσσόμενη αγορά των pellets.

Πίνακας 1: Εθνικά πρότυπα ποιότητα για τα pellets βιομάζας της Αυστρίας, της Σουηδίας, της Γερμανίας και της Ιταλίας καθώς και το τελικό προσχέδιο για κοινό Ευρωπαϊκό πρότυπο pellets ξύλου οικιακής χρήσης.

Προδιαγραφές

Μονάδες Μέτρησης

Αυστρία

Σουηδία

Γερμανία

Ιταλία

ΕΕ

ÖNORM M1735

SS187120

DIN 51731

DIN plus

CTI

EN 14961-1

 

Διάμετρος

mm

4-10

Να αναφέρεται

4-10

4-10

6

6-8

Μήκος

mm

≤ 5*Δ

≤ 4*Δ

≤ 50

≤ 5*Δ

Δ-4*Δ

3,15-40

Πυκνότητα

Kg/m3

-

≥ 600

-

-

620-720

≥ 600

Θρύμματα

% κ.β.

≤ 1

-

-

-

≤ 1

≤ 1

Περιεκτικότητα σε υγρασία

% κ.β.

≤ 10

≤ 10

≤ 12

≤ 10

≤ 10

≤ 10

Περιεκτικότητα σε τέφρα (στάχτη)

% κ.β.

≤ 0,5

≤ 0,7

≤ 1,5

≤ 0,5

≤ 0,7

≤ 0,7

Θερμογόνος δύναμη

MJ/kg

≥ 18

≥ 16,9

17,5-19,5

≥ 18

≥ 16,9

16,5-19

Θείο

% κ.β.

≤ 0,04

≤ 0,08

≤ 0,08

≤ 0,04

≤ 0,05

≤ 0,03

Άζωτο

% κ.β.

≤ 0,3

-

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

≤ 0,3

Χλώριο

% κ.β.

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,03

≤ 0,02

≤ 0,03

≤ 0,02

Αρσενικό

mg/kg

-

-

≤ 0,8

-

-

≤ 1

Κάδμιο

mg/kg

-

-

≤ 0,5

-

-

≤ 0,5

Χρώμιο

mg/kg

-

-

≤ 8

-

-

≤ 10

Χαλκός

mg/kg

-

-

≤ 5

-

-

≤ 10

Υδράργυρος

mg/kg

-

-

≤ 0,05

-

-

≤ 0,1

Μόλυβδος

mg/kg

-

-

≤ 10

-

-

≤ 10

Ψευδάργυρος

mg/kg

-

-

≤ 100

-

-

≤ 100

Νικέλιο

mg/kg

-

-

-

-

-

≤ 10

Πρόσθετα

%

≤ 2

Να αναφέρεται

-

≤ 2

Να αναφέρεται

≤ 2